Kupując nowy komputer, nie zawsze dostajemy do niego płytkę z systemem operacyjnym.
Dużo osób nie wie, że mają RECOVER w postaci płytki DVD lub "ukrytej" partycji HDD.

Czyli:

Płyta lub partycja Recovery służy do sformatowania oraz do instalacji systemu + sterowników.
Inaczej mówiąc; przywróci Twój system do stanu w jakim zakupiłeś twój sprzęt.

Pamiętaj, że podczas Przywracania stanu początkowego, twoje dane zapisane na dysku systemowym będą usunięte !

Recover wygląda całkiem inaczej niż instalacja z płyty Windows.
Instalacja jest zautomatyzowana, nie wpisujesz klucza bo on sam się wpisuje, sterowniki + programy od producenta też się same instalują, system mamy od razu zaktywowany.

UWAGA
Na każdym komputerze recovery może wyglądać inaczej!!

ASUS

Otwórz

Asus z HDD i DVD Recovery wygląda tak:

Aby rozpocząć recovery z HDD należy podczas rozruchu komputera wciskać klawisz F9
Aby rozpocząć recovery z DVD należy do napędu włożyć płyte Recovery i podczas rozruchu komputera wciskać klawisz ESC a następnie wybieramy CD/DVD

reszta dla DVD i HDD wygląda tak samo czyli:
Kliknij przycisk Next

Wybieramy 1 z 3 opcji Recovery:

 1. Recover Windows to first partition only – Formatuje tylko partycje C (reszte partycji zostawia bez zmian)
 2. Recover Windows to entire HD – Kasuje wszystkie partycje C, D, E itp. i tworzy 1 dużą partycje C
 3. Recover Windows to entire HD with 2 partition - Kasuje wszystkie partycje C, D, E itp. i tworzy 2 partycje C i D

Wybieramy 1 opcje i klikamy Next

Klikamy Next

Klikamy Finish

Teraz trwa formatowanieWłóż płytę Drivers CD aby rozpocząć instalację sterowników i kliknij OK.

Trwa instalacja sterowników

Nastąpi ponowny rozruch komputera, po czym zostanie dokończona instalacja sterowników.
Później wybieramy język, datę, godz. , nazwę użytkownika itp.

HP Pavilon

Otwórz
HP Pavilion z HDD Recovery wygląda tak:
Podczas rozruchu kompa wciskamy klawisz F11
Bedzie pisało: windows is loading files...
później
use this program to recover ur computer to its orginal factory condition for additional information, refer to ur documentation
i opcje:

- advenced options
- next

dajemy: advenced options
i mamy opcje:

- computer checkup
- microsoft system restore
- file backup program
- system recovery

zaznaczamy: system recovery i dajemy: NEXT
później mamy opcje:
back up files - będzie chciało skopiowac muzę i fotki na pamieć zewnetrzną pod USB
Nie musimy tego dawać next
zacznie formatować i kopiować pliki
później zainstalują sie sterowniki

Toshiba

Otwórz

Toshiba z HDD i DVD Recovery wygląda nastepująco:
Z DVD Wkładamy płytę , ponownie uruchamiamy komputer, naciskamy klawisz C (lub F12 i wybieramy dvd) , płyta się bootuje tzn. system jest odpalony z płyty a nie z partycji C

Z HDD - Podczas rozruchu komputera wciskamy klawisz 0 (zero)

pokażą się komunikaty:
- Selecting a process: mamy do wyboru 2 opcje wybieram: - recovery wizard, NEXT

Na komunikat ostrzegawczy - Warning! klikamy Yes

- Selecting a process: mamy do wyboru 2 opcje wybieramy: - recovery of factory default sowtware, NEXT

- Recovery of factory default sowtware: mamy do wyboru 3 opcje:

 1. Recovery to out-of-box-state zrobi nam format i będziemy mieli kompa w takim stanie jak go kupiles, tzn. jak sobie podzieliliśmy dysk na partycje C, D, E to on je usunie i zrobi nam tylko partycje C. Na partycji C bedziemy miali tylko Windowsa i sterowniki.
 2. Recovery without changing the harde disc partitions sformatuje tylko partycje C.
 3. Recover to a costom size partition ustawiamy wielkość partycji C, tzn. zrobi nam jedna partycje o danym ograniczonym rozmiarze np. mamy dysk 200GB a chcemy mieć tylko 80GB

Wybieramy punkt 2 ponieważ mamy dysk podzielony na 3 partycje NEXT

Kolejny ekran wyłoni: - Are you sure you want to continue?, klikamy NEXT

Po tych czynnościach rozpocznie się format.
W przypadku Recovery na DVD to po pewnym czasie poprosi nas o włożenie do napędu 2 płyty recovery

Dell

Otwórz

Program Dell Factory Image Restore

 1. Włącz komputer. Kiedy zostanie wyświetlony ekran z logo firmy Dell, naciśnij kilkakrotnie klawisz F8, aby otworzyć okno Vista Advanced Boot Options (Zaawansowane opcje rozruchu systemu Windows Vista).
 2. Wybierz opcję Repair Your Computer (Napraw komputer).
 3. W oknie System Recovery Options (Opcje odzyskiwania systemu) wybierz układ klawiatury i kliknij przycisk Next (Dalej).
 4. Aby uzyskać dostęp do opcji przywracania, zaloguj się jako użytkownik lokalny. Aby uzyskać dostęp do wiersza poleceń, wpisz słowo administrator w polu User name (Nazwa użytkownika) i kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij polecenie Dell Factory Image Restore.

UWAGA: W zależności od konfiguracji systemu, konieczne może być wybranie opcji Dell Factory Tools i Dell Factory Image Restore. Zostanie wyświetlony ekran powitalny narzędzia Dell Factory Image Restore.

 1. Na ekranie powitalnym narzędzia Dell Factory Image Restore kliknij przycisk Next (Dalej).
 2. Zostanie wyświetlony ekran Confirm Data Deletion (Potwierdzanie usunięcia danych).

OSTRZEŻENIE: Jeśli nie chcesz dalej używać programu Factory Image Restore, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).

 1. Zaznacz kliknięciem pole wyboru, aby zatwierdzić czynność formatowania dysku twardego i przywrócenia ustawień fabrycznych systemu, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Proces przywracania rozpocznie się i może potrwać 5 minut lub dłużej.

 1. Kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby ponownie uruchomić komputer.

Samsung

Otwórz

Samsung Recovery Solution

Jeżeli nie jesteś w stanie uruchomić systemu Windows, zawsze możesz uruchomić Samsung Recovery Solution.

 1. Podczas włączenia komputera (widoczne logo) wciśnij F4.
 2. Następnie kliknij przycisk Zgadzam się, aby zaakceptować Umowę licencyjną. Samsung Recovery Solution 4
 3. Wyłoni się okno aplikacji, gdzie wybieramy Restore

Basic Restore - ta funkcja szybko przywraca główne pliki systemu Windows (C:\Windows) bez zmiany konfiguracji użytkownika i danych znajdujących się na dysku C.
Complete Restore - ta funkcja usuwa całą zawartość dysku C, a następnie całkowicie ją przywraca.
 • Przywracanie stanu początkowego - ta funkcja przywraca początkowy stan komputera zapisany przy pierwszym uruchomieniu komputera po jego zakupie.
 • Przywracanie pełnej kopii zapasowej - ta funkcja przywraca stan komputera z momentu, w którym została użyta funkcja Pełna Kopia Zapasowa
Data Restore - ta funkcja przywraca dane użytkownika, jeżeli wcześniej została wykonana kopia zapasowa.
 1. Dalej widzimy ikonki wyboru przywracania, gdzie wybieramy Complete Restore

 1. Z menu przywracania wybierz opcje Podstawowe przywracanie lub Całkowite przywracanie.
 2. Jeżeli została wybrana opcja Podstawowe przywracanie kliknij przycisk Dalej system zostanie ponownie uruchomiony
 3. Jeżeli natomiast została wybrana opcja Całkowite przywracanie na ekranie wybierania punktu przywracania, wybierz punkt w którym została wykonana ostatnia działająca pełna kopia.

 1. W kolejnym oknie klikaj na OK w celu restartu komputera

 1. Po ponownym uruchomieniu komputera z Samsung Recovery Solution kliknij na YES w celu dalszego kontynuowania

 1. Pojawi się pasek postępu pokazujący aktualny prędkość transferu, ilość danych, kopiowanie, upływu czasu, i szacowany całkowity czas do zakończenia

 1. Po całkowitym zakończeniu przywracania, Samsung Recovery Solution, wyłoni monit o ponowne uruchomienie komputera. Kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić.

 1. Po ponownym uruchomieniu komputera, proces przywracania zostanie zakończony.

Acer

Otwórz

Proces przywracania pomaga przywrócić oryginalne oprogramowanie na dysku C:, jakie było zainstalowane przy zakupie notebooka. Wykonaj poniższe czynności w celu odtworzenia dysku C:. (Dysk C: zostanie sformatowany i zostaną usunięte wszystkie dane.) Ważne jest wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych przed użyciem tej opcji.

Przed wykonaniem operacji przywracania, należy sprawdzić ustawienia BIOS.

 1. Sprawdź, czy jest włączona funkcja Acer disk-to-disk recovery.
 2. Upewnij się, czy ustawienie D2D Recovery w opcji Main jest Enabled.
 3. Zakończ program narzędziowy BIOS zapisując zmiany. System zostanie ponownie uruchomiony.

Uwaga: Aby uaktywnić program narzędziowy BIOS, należy nacisnąć klawisz F2 podczas wykonywania testu POST.
Rozpoczęcie procesu odzyskiwania:

 1. Ponowne uruchom system.
 2. Kiedy wyświetlane jest logo firmy Acer, naciśnij równocześnie klawisze Alt + F10, aby przejść do procesu przywracania.
 3. W celu przywrócenia systemu stosuj się do instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Ważne! Funkcja ta zajmuje 10 GB miejsca na ukrytej partycji dysku

Jak korzystać z Acer eRecovery

Uwaga: Te kroki przywrócą system do oryginalnej instalacji zainstalowanej fabrycznie w tym wszystkie sterowniki i aplikacje.
Należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych przed użyciem tej procedury.

 1. Podłącz zasilacz i baterię.
 2. Włączyć system
 3. Naciśnij klawisz ALT na klawiaturze jednocześnie naciskając F10.
 4. pojawi się ekran z napisem "Acer eRecovery".
 5. Zobaczymy 4 opcje:
  • Restore system to factory default - Przywracanie systemu do ustawień fabrycznych
  • Restore system from user backup - Przywracanie systemu z kopii zapasowej użytkownika
  • Restore system from cd/dvd - Przywrócenie systemu z płyty CD / DVD
  • Exit - Exit

Przywracanie systemu do ustawień fabrycznych

 1. Wprowadź hasło utworzone podczas eRecovery.(domyślnie 6 zer)
 2. Przeczytaj ostrzeżenie na ekranie i wybierz opcję Tak.
 3. Kliknij przycisk Dalej aby rozpocząć proces odzyskiwania.

Po zakończeniu procesu, system zostanie ponownie uruchomiony i będzie wymagał, aby zakończyć instalację systemu Windows.
Po zakończeniu instalacji procesu oczyścić pliki odzysku.
Proces ten może trwać 5-10 minut lub dłużej.

Przywracanie systemu z kopii zapasowej użytkownika

 1. Po utworzeniu kopii zapasowej użytkownika, opcja ta będzie dostępna.
 2. Wybierz plik kopii zapasowej, które chcesz przywrócić
 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami na ekranie

Po zakończeniu procesu, system zostanie ponownie uruchomiony i będzie wymagał, aby zakończyć instalację systemu Windows.
Po zakończeniu instalacji procesu oczyścić pliki odzysku.
Proces ten może trwać 5-10 minut lub dłużej.

Przywracanie systemu z CD / DVD

 • Włóż dysk 1 i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po zakończeniu procesu, system zostanie ponownie uruchomiony i będzie wymagał, aby zakończyć instalację systemu Windows.
Po zakończeniu instalacji procesu oczyścić pliki odzysku.
Proces ten może trwać 5-10 minut lub dłużej.

UWAGA
Na każdym komputerze recovery może wyglądać inaczej!!

W tej opcji wygląda to tak:

 1. Wykonaj kopię zapasową
 2. Nagraj dysk
 3. Ponownie instaluj

W naszym przypadku klikamy na "Ponownie instaluj" , otworzy się okno z wyborem przywracania

Fujitsu Siemens

Otwórz

Uruchamiamy komputer, wciskając F8 przy starcie
Pojawi się menu Zaawansowane opcje bootowania
Wybierasz "Napraw komputer"
Załaduje się mini-system, wybieramy klawiaturę, logujemy się

Pojawi się okienko w którym wybierasz Fujitsu-Siemens Computers Recovery.

 1. Backup factory default settings
  (Burn factory default settings to DVD (reccomended) - opcja nagrania na nośnik DVD
 2. Restore factory default settings
  (restore factory default settings, personal data will be lost) - przywrócenie ustawień fabrycznych

Ważne Fujitsu Siemens przewidziało tylko jednokrotne nagrywanie RECOVERY na DVD.