Funkcja wykonywania kopii zapasowych i przywracania, ulepszona w systemie Windows 7, umożliwia wykonywanie kopii bezpieczeństwa najważniejszych plików osobistych, dzięki czemu można być zawsze przygotowanym na najgorsze.

Można zezwolić systemowi Windows na wybranie plików, które mają zostać uwzględnione w kopii zapasowej, lub samodzielnie wybrać poszczególne foldery, biblioteki i dyski. System Windows może wykonać kopie zapasowe plików w dowolnie wybranym terminie.

Kopię zapasową można utworzyć na innym dysku lub na płycie DVD.
A jeśli korzysta się z wersji Professional lub Ultimate systemu Windows 7, kopię zapasową plików można utworzyć za pośrednictwem sieci.

A więc:

 1. Wchodzimy w Menu start, otwieramy Panel sterowania; w Panelu klikamy "System i zabezpieczenia"
 2. Klikamy "Wykonaj kopię zapasową komputera"
 3. Klikamy "Utwórz obraz systemu"
 4. W tym oknie wybieramy lokalizację naszej kopii zapasowej. Ja mimo alertu ostrzeżenia wybieram drugą partycje jednego dysku twardego, jednak zaleca się dokonywania kopii na np. drugim dysku, czyli osobnym dysku twardym. Klikamy "Dalej" 5. W tym oknie mamy możliwość wyboru które dyski chcemy uwzględnić w kopii zapasowej. Ja nie wybieram żadnego, wykonuję tylko kopię dysku systemowego. Klikamy "Dalej". 6. Teraz zostaje nam zatwierdzić wcześniejsze wybory klikając na "Rozpocznij wykonywanie kopii." 7. Czekamy od kilku minut nawet do godziny. Czas trwania tej czynności jest uzależniony od naszego wyboru - czym więcej danych, tym dłuższy czas oczekiwania.
 8. W tym oknie mamy możliwość utworzenia płytki naprawczej, ta opcja jest tylko dla tych co nie posiadają nośnika instalacyjnego systemu Windows 7. Klikamy wedle uznania, następnie Zamknij. 9. W ten sposóbmamy zrobioną kopię

Przywracanie komputera z kopii zapasowej

Jeśli dostęp do Panelu sterowania nie jest możliwy i nie jest dostępny dysk instalacyjny systemu Windows ani dysk naprawy systemu, w celu przywrócenia komputera należy użyć następującej metody.

 1. Ponownie uruchom komputer, używając przycisku zasilania komputera.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli na komputerze jest zainstalowany tylko jeden system operacyjny, to podczas ponownego uruchamiania komputera przytrzymaj wciśnięty klawisz F8. Klawisz F8 należy nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, spróbuj ponownie.
  • Jeśli na komputerze jest zainstalowanych kilka systemów operacyjnych, za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij system operacyjny, który chcesz uruchomić, a następnie naciśnij klawisz F8.
 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij pozycję Napraw komputer, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wybierz układ klawiatury, a następnie kliknij przycisk Dalej
 5. Wybierz nazwę użytkownika, wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Odzyskiwanie obrazu systemu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.