Wiersz polecenia w systemie Windows jest bardzo potężnym narzędziem do realizacji określonych zadań, a bez którego zwykle nie da się zrobić, chyba że masz narzędzia innej firmy.

Korzystać z wiersza polecenia, mozna ukryć jeden lub więcej dysków w eksploratorze. Oczywiście, można skorzystać z bezpłatnego narzędzia, takie jak DriveHide i zrobić to samo. Ale, jeśli będziesz w stanie zapamiętać kilka komend, można łatwo ukryć napęd w kilka sekund bez użycia oprogramowania innych firm.

Oto jak to zrobić

Wpisz polecenie cmd w menu Start obszar wyszukiwania i naciśnij Enter

W wierszu polecenia wpisz Diskpart i naciśnij klawisz Enter

A następnie wpisz List Volume i nacisnąć enter, aby zobaczyć listę wszystkich dysków.

Wybierz dysk, który chcesz ukryć. Aby to zrobić, wybierz Volume 8 typ G ( G to litera dysku) lub Volume 8 (nr 8 jest numerem woluminu)

Aby ukryć dysk typu G usuń go z listy poleceniem Remove Letter G

Aby pokazać ukryty dysk

Wybierz numer woluminu, dla którego chcesz przypisać literę dysku i pokazać w explorer. Wybierz Select Volume 8 ( 8 jest numerem woluminu) i wciskamy klawisz Enter.

Po wybraniu typu voluminu wpisz Assign Letter G i wciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić dysk w Eksploratorze