W celu włączenia bądź wyłączenia hibernacji postępujemy zgodnie z instrukcją Poniżej. Klikamy na menu Start | Wszystkie Programy | Akcesoria | Wiersz poleceń (Wiersz poleceń uruchamiamy z prawami Administratora) .

zgadzamy się na wprowadzenie zmian do komputera

zostanie uruchomiony wiersz poleceń z prawami administratora

piszemy komendę powercfg /hibernate on lub powercfg -h on (włączenie hibernacji) i na końcu zatwierdzamy komendę przyciskiem enter

komenda powercfg /hibernate off lub powercfg -h off służy do wyłączenia hibernacji w Windows 7.