Jak dodać do menu kontekstowego opcje "przenieś do folderu" lub "przenieś do...." ?

Metoda jest bardzo prosta
piszemy w notatniku mały skrypt :

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}]
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}]

Tak napisany przez nas skrypt zapisujemy - wchodząc w "Plik", nastepnie "Zapisz jako"
Przy zapisie wybieramy wszystkie pliki , a nazwę nadajemy wpisując np. "wycinanie.reg" po kropce piszeszemy reg