Ukryte triki w oprogramowaniu zawsze wzbudzały wiele emocji. Tym razem sprawa dotyczy najnowszego systemu Microsoftu, Windows 7 i ukrytej, ale z pewnością dla wielu przydatnej funkcji o nazwie GodMode.
GodMode udostępnia użytkownikowi łatwy dostęp do wszystkich ustawień konfiguracyjnych systemu operacyjnego. Wystarczy utworzyć w dowolnym miejscu nowy folder, a następnie nadać mu nazwę uzupełnioną przez ciąg znaków:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Po zatwierdzeniu tej nazwy wygląd ikony utworzonego folderu ulegnie zmianie. Zmieni się również zachowanie tego obiektu, dwukrotne kliknięcie nie uruchomi pustego okna Eksploratora Windows, lecz okno wypełnione listą posortowanych w kategorie ustawień. Są to wszystkie ustawienia do których użytkownik ma dostęp poprzez aplety Panelu sterowania, konsole administracyjne, panele zadań itp. Jak łatwo zauważyć, funkcja GodMode nie daje dostępu do nowych, nieznanych możliwości, ale już samo grupowanie wszystkich ustawień systemu w jednym oknie jest dużym ułatwieniem dla zaawansowanych użytkowników i administratorów.

Trik działa nie tylko w Windows 7. Można z niego korzystać także w Windows Vista, ale UWAGA! z wyjątkiem 64-bitowej edycji tego systemu. Próba utworzenia folderu GodMode w 64-bitowym wydaniu Windows Vista może spowodować zawieszenie się systemu i uniemożliwić jego ponowne uruchomienie - konieczne może się okazać uruchomienie systemu w trybie awaryjnym lub start konsoli odzyskiwania w celu skasowania kłopotliwego folderu.

Warto dodać, że sugerowana przez Inę Fried z serwisu CNET nazwa GodMode nie jest obowiązkowa. Dla funkcjonalności tego specjalnego obiektu istotny jest ciąg znaków ograniczony nawiasami klamrowymi. Jest to tzw. identyfikator klasy, stanowiący o faktycznej tożsamości danego obiektu, nazwa (obowiązkowo zakończona kropką) umieszczona przed tym identyfikatorem może być zupełnie dowolna, ale GodMode całkiem nieźle pasuje.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany, podaję link do całej listy GUID-ów, czyli to co znajduje się po kropce, na czerwono np:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}