Jedynym sposobem, jak na razie jest uaktywnienie wbudowanego konta admina.
Startujemy z płytki z win7 i wybieramy opcję "Napraw komputer",Klikamy na wiersz poleceń >>> w linii komend wpisujemy:

regedit - klikamy enter.
otworzy się standardowy rejestr.

W drzewie po lewej zaznaczamy gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE i z menu File wybiramy Load hive/Załaduj gałąź rejestru
Otworzy się nam okno i wyszukujemy C/WINDOWS/Sysstem32/config/SAM i nadajemy montowanej gałęzi nazwę np. Test.
Po załadowaniu w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE pojawi się nasz obiekt Test
Rozwijamy tą gałąź i przechodzimy do ścieżki:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\SAM\Domains\Account\Users\ 000001F4
W prawym oknie prawy myszy na wartość F i wybieramy opcję Modify binary data/Modyfiku dane binarne i z otwartego okna zmieniamy numer 11 na 10Po edycji z menu File / Plik wybierz opcję Unload hive / Zwolnij gałąź
Zatwierdź restart komputera, po ponownym uruchomieniu powinno na liście pokazać się konto Admina,
zaloguj się na niego i z jego pozycji usuniesz hasło z konta.Jest to opis z Visty, ale w Win 7 działa tak samo