W Windows 7 jak i Vista niekiedy dochodzi do resetów po uruchomieniu scandiska, tzn. następuje odliczanie do uruchomienia sprawdzania spójności dysku po czym następuje restart komputera.
Jak temu zaradzić?

Możemy użyć płyty z Windows 7 do naprawy systemu, lub wyłączyć sprawdzanie dysków.
Uruchamiamy komputer w trybie awaryjnym, logujemy się jako administrator i:

Aby wyłączyć automatyczne sprawdzanie dysku podczas uruchamiania systemu Windows za pomocą rejestru, przejdź do następującego klucza rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager

W prawym okienku strony, kliknij dwukrotnie BootExecute.
Domyślną wartość klucza jest autocheck autochk *

* Oznacza każdy dysk jest sprawdzany pod kątem spójności. Wystarczy dodać / K: C na końcu przed *. Przełącznika / K wyłącza autochk na dysku C: przy uruchamianiu systemu Windows. Więc wartość końcowa powinna wyglądać tak:

Jeśli chcesz dodać więcej dysków, klucz powinien wyglądać tak: (wyłączając dyski C i D)

autocheck autochk / k: C / k: D *
Jeżli natomiast chcesz przywrócić wszystko domyślne, wystarczy zastąpić klucza domyślny tj.
autocheck autochk *