Każdy użytkownik Windows 7 wie o tym, iż widniejąca na pasku ikonka Eksplorator Windows wyświetla biblioteki. Ktoś kto używa tego typu rozwiązania wie, że jest ono bardzo wygodne, ponieważ mamy szybki dostęp do dokumentów, muzyki etc..

Ale co z użytkownikami, którzy nie wykorzystują tego rozwiązania? Otóż wykonując jedną małą operację możemy sprawić, aby zamiast Eksplorator Windows z włączonym oknem bibliotek wyświetlał nam np. okno mojego komputera.

Aby uzyskać ten efekt, o którym zostało napisane powyżej należy wykonać następujące czynności:

  1. Odpinamy Eksplorator Windows od paska zadań, klikając na nim PPM (Prawy Przycisk Myszki) i wybieramy „Odepnij ten program od paska zadań”.
  2. Klikamy kolejno na Start -> Wszystkie programy -> Akcesoria, a następnie PPM na pozycji Eksplorator Windows i wybieramy Właściwości.  3. We właściwościach Eksplorator Windows zmieniamy wpis w Elemencie docelowym na taki jak poniżej:
  4. %windir%\explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
  5. Zatwierdzamy zmiany klikając kolejno na „Zastosuj” i „OK”.
  6. Teraz musimy przypiąć Eksplorator Windows do paska zadań, dlatego wykonujemy powtórnie instrukcję z pkt. 2 i po naciśnięciu PPM na pozycji Eksplorator Windows wybieramy „Przypnij do paska zadań”.  7. gotowe.

Jeżeli chcemy zamiast mojego komputera mieć wyświetlane inne okna, poniżej zamieszczam, co należy wkleić w miejscie z ptk.

%windir%\explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} Mój komputer (właściwie Komputer)
%windir%\explorer.exe ::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} Sieć
%windir%\explorer.exe ::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} Kosz
%windir%\explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} Panel sterowania
%windir%\explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} drukarki i faksy
%windir%\explorer.exe shell:Profile User Profile (personal) Folder