Instalowanie aplikacji z Setupcomplete.cmd czyli po zainstalowaniu systemu Windows, ale przed wyświetleniem ekranu logowania. Instalacja plik "Setupcomplete.cmd" jest w katalogu% windir% \ Setup \ Scripts \.
Aby to zrobić, trzeba uzyskać dostęp do pliku install.wim i wstawić plik "Setupcomplete.cmd" oraz aplikacje, które chcemy dodać. Windows 7 Toolkit pozwala zamontować obraz install.wim; Każda inna metoda też jest dobra (GimageX itp ...)

Zaczynamy

Kliknij na Narzędzia Manager

Kliknij na Wim Manager

Kliknij na wersję, Wybierz folder do którego chcesz plik Wim zamontować.

Przejdź do pliku obrazu wim następnie do: Windows \ Setup.
Utwórz folder Scripts w folderze Instalatora Windows:
Windows \ Setup \ Scripts

Skrypt ten nazwij “Setupcomplete.cmd”

Oto treść Setupcomplete.cmd (przykład):

@echo off
for %%i in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist %%i:\sources\install.wim set CDROM=%%i:
cd\
start /wait %CDROM%\Appz\przykład.exe
start /wait %CDROM%\Appz\przykład.exe

Ważne: Instalatory powinny być przygotowane jako “ciche” najlepiej w 7z
Dla przykładu jeszcze raz wygląd pliku wykonawczego:

@echo off
for %%i in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist %%i:\sources\install.wim set CDROM=%%i:
cd\
start /wait %CDROM%\Appz\klite.exe
start /wait %CDROM%\Appz\QTLite.exe
start /wait %CDROM%\Appz\Office2007\Setup.exe
exit

Teraz tylko zapisać zmiany i odmontować obraz:

Zakończone