Każdy Abonent, który ma wykupioną usługę dostępu do sieci i kilka komputerów osobistych, może mieć dostęp do Internetu w tym samym czasie za pośrednictwem jednego modemu. Udostępnianie połączenia internetowego dotyczy tylko lokalu, w którym została wykupiona usługa dostępu do sieci Internet. Poniżej przedstawiono niektóre metody dzielenia łącza.

1) Port USB i dodatkowy publiczny adres IP.

Po wykupieniu abonamentu miesięcznego za dodatkowy komputer w sieci domowej - do modemu kablowego podłączamy drugi komputer kablem USB oraz instalujemy sterowniki. Komputery mają własne publiczne adresy IP. Uwaga! Domyślnie port USB jest nieaktywny.

2 a) Router (z wbudowanym switchem).

Do modemu kablowego podłączyć port WAN routera, a do portów LAN komputery. W ustawieniach routera włączyć pobieranie adresu IP z serwera DHCP. Jeśli router udostępnia opcję klonowania adresu MAC, można z niej skorzystać.

2 b) Router z Wi-Fi (dostęp bezprzewodowy).

Konfiguracja podobna do powyższej - jedyna różnica to dodatkowa konfiguracja opcji bezprzewodowego dostępu (wireless). Jeśli chcemy korzytać bezprzewodowo, należy pamiętać o zabezpieczeniu bezprzewodowego dostępu do routera.

2 c) Router + technologia PowerLine.

Do modemu kablowego podłączamy port WAN router'a, a następnie do portów LAN komputery i/lub adapter w standardzie HomePlug. Port Power adaptera podłączamy do gniazdka elektrycznego. W pokoju, w którym chcemy udostępnić Internet, podpinamy do gniazdka drugi adapter, a do adaptera komputer. Poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury elektrycznej udostępniliśmy Internet drugiemu komputerowi.

3 a) Komputer udostępniający połączenie internetowe (ICS).

W komputerze z podpiętym modemem (na rysunku PC1) włączamy udostępnianie połączenia internetowego (np. windowsowy ICS) i podłączamy drugi komputer (np. poprzez drugą kartę sieciową*), któremu chcemy dać dostęp do Internetu.
Komputer PC2 działa zależnie od PC1.
*stosuje się kabel krosowany.

3 b) Komputer udostępniający połączenie internetowe (Bluetooth).

W komputerze z podpiętym modemem (na rysunku PC1), instalujemy i konfigurujemy oprogramowanie do obsługi Bluetooth, a następnie włączamy udostępnianie połączenia internetowego dla interfejsu Bluetooth LAN. Poprzez Bluetooth z Internetu mogą korzystać komputery stacjonarne, laptopy, telefony i inne urządzenia z w/w interfejsem.
Komputer PC2 i telefon TEL1 działają zależnie od PC1.