Art pokazuje, jak dodać "Usługi" do Panelu sterowania dla wszystkich użytkowników w systemie Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.

Przykład: "Usługi", dodania do Panelu sterowania

Jak:

1. Do usunięcia "Usługi" z Panelu sterowania
UWAGA: Jest to ustawienie domyślne.

A) Kliknij Pobierz poniżej, aby pobrać plik poniżej.
Remove_Services_from_Control Panel.reg

B) Przejdź do kroku 3.

2. Dodać "Usługi" polecenie Panel sterowania
A) Kliknij w przycisk Pobierz poniżej, aby pobrać plik.
Add_Services_to_Control Panel.reg

3. Zapisz. Reg plik na pulpicie.

4. Kliknij dwukrotnie na ikonkę pobranego pliku reg .

5. Kliknij / dotknij Run, Tak, Tak (UAC-Windowws 7/8) lub Kontynuuj (UAC-Vista) i OK po pojawieniu się monitu.

6. Po zakończeniu można usunąć plik reg, jeśli chcesz.