System Windows nie pozwala na dzielenie na partycje napędów PenDrive podpinanych pod USB, jest na to metoda, wystarczy „zmusić” system do wykrywania PenDrive jako zwykły dysk twardy. Do tego będzie nam potrzebny specjalny sterownik oraz trochę czasu, wszystkie pokazane tu kroki przeprowadziłem na swoim systemie Windows Vista X86, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić to samo na XP czy 2003.
Problemy będą z systemami X64 gdyż sterownik jest 32bitowy!

Sterownik:

Otwieramy program do edycji rejestru (Start > Uruchom > regedit) a następnie przechodzimy do klucza:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USBSTOR\

W którym wyszukujemy nasz PenDrive, który chcemy podzielić na partycje, w moim przypadku będzie to:

Disk&Ven_SigmaTel&Prod_MSCN&Rev_0100

Kopiujemy nazwę całego klucza, przy czym interesuje nas tylko ten fragment pełnej nazwy klucza:

USBSTOR\Disk&Ven_SigmaTel&Prod_MSCN&Rev_0100

Następnie rozpakowujemy wcześniej pobrany sterownik na pulpicie i edytujemy plik cfadisk.inf na przykład w notatniku. Interesuje nas pierwsza linia po sekcji [cfadisk_device] zmieniamy jej zawartość po cfadisk_install, na wcześniej skopiowany klucz z rejestru:

%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,USBSTOR\Disk&Ven_SigmaTel&Prod_MSCN&Rev_0100

Zapisujemy zmiany i przechodzimy do menadżera urządzeń, w którym w sekcji Stacje Dysków wyszukujemy naszego PenDrive klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Właściwości

Teraz przechodzimy do zakładki Sterownik gdzie wybieramy Aktualizuj Sterownik w pierwszym oknie kreatora wybieramy Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika natomiast w kolejnym wybieramy Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze pozostało nam wybrać klawisz Z Dysku i wskazać lokalizacje pliku cfadisk.inf w miejscu gdzie wcześniej rozpakowaliśmy nasz zmodyfikowany sterownik. Klikamy dalej i potwierdzamy wszystkie komunikaty, iż jesteśmy pewni że chcemy go zainstalować.

Po zakończonej powodzeniem instalacji system powiadomi nas o konieczności restartu systemu, zgadzamy się i uruchamiamy ponownie komputer. Po restarcie nasz PenDrive nie będzie już rozpoznawany, jako napęd USB lecz jako normalny dysk twardy.

Teraz możemy już dzielić naszego PenDrive jak każdy inny dysk twardy w naszym komputerze, możemy skorzystać z narzędzi będących już w systemie (Panel Sterowania > Narzędzia Administracyjne > Zarządzanie komputerem > Zarządzanie Dyskami).