Windows 7 klucz produktu jest ciągiem 25 liter i cyfr, podzielonych na 5 grup 5 znaków każda (ex: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX), które jest używane do aktywacji zarówno 32-bitowe lub 64-bitowy system Windows 7 edycja, zakupiony i zainstalowany.

Naklejka klucza produktu jest zazwyczaj przyklejona na górze komputera stacjonarnego, a na dole lub pod baterią laptopa i notebooka.

Nalepki:Sposobów na odczyt klucza jest wiele, przeważnie są to jakies programiki.
Ja opisze najprostszy sposób odczytu za pomoca pliku vbs.

Jak wiemy, zaszyfrowany klucz jest przechowywany w kluczu rejestru:
HKLM \ Software \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ DigitalProductId
na offset = 52

klucz ten zawiera tylko litery i cyfry
BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789

Piszemy skrypt:

Otwieramy notatnik, a następnie piszemy:

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))

Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function
Całość zapisujemy jako np: See_Windows_Product_Key.vbs

Gotowiec

Pobierz plik
Rozpakuj na pulpicie.

Po uruchomieniu skryptu ujrzysz swój klucz produktu.