Historia sugesti Auto Run w oknie dialogowym są przechowywane w kluczu rejestru RunMRU poniżej. Pliku bat, wyczyści automatycznie historię.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

Opis

1. Kliknij przycisk Pobierz poniżej, aby pobrać plik bat., a następnie uruchomić go.

Clear_Run_Auto_Suggest_History.bat

2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk / Uruchom.

3. Tteraz zauważysz pusty wiersz polecenia przy zastosowaniu tych zmian w rejestrze.