"Plik hosts. Gdzie się znajduje?"

C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC
A więc otwiermy wiersz polecenia (administrator) i wpisujemy:

Tak więc zbędne są zewnętrzne programy, wystarczy wiersz poleceń :)

Teraz wystarczy dodać adres blokowanej strony i cieszyć się czy to serfowaniem czy odpalonym programem.