Większość niebezpiecznych przepięć w instalacji elektrycznej, które mogą uszkodzić lub zakłócić pracę urządzeń, występuje w wyniku bliskich i dalekich wyładowań atmosferycznych lub procesów łączeniowych. Mogą one osiągać wartość wielokrotnie przekraczającą wytrzymałość udarową urządzeń. Aby zapobiec uszkodzeniom, stosuje się wewnątrz budynku trójstopniowy system ochrony przeciwprzepięciowej: B, C, D

Ochrona wewnątrz budynku składająca się z dwóch stopni B(I) oraz C (II) nie zawsze stanowi skuteczną barierę przed niebezpiecznymi przepięciami występującymi w sieci elektrycznej (rys. 1). Mimo zastosowania obu stopni istnieje realne zagrożenie dla urządzeńnieustalonej odporności udarowej aparatury oraz występowania kilkudziesięciometrowej odległości między czułym urządzeniem a ostatnim stopniem ochrony. Firma MOELLER oferuje klika typów ograniczników klasy D(III) montowanych na różne sposoby.

Ograniczniki SPD-S-1+1

Nowością w tej klasie jest ogranicznik SPD-S-1+1 instalowany bezpośrednio na standardowej szynie elektroinstalatorskiej (rys. 2). Zajmuje on szerokość dwóch modułów i składa się z podstawy oraz pary wymiennych wkładów.

Taka konstrukcja umożliwia szybką wymianę uszkodzonego wkładu bez konieczności rozłączania instalacji elektrycznej. Każda wkładka warystorowa chroni niezależnie od siebie obwody między przewodem fazowym L, neutralnym N i ochronnym PE. Dodatkowo wymienne moduły są wyposażone w optyczny wskaźnik sygnalizujący uszkodzenie aparatu poprzez pojawienie się czerwonego pola w okienku wkładki (w momencie stwierdzeniatakiego stanu wkład należy niezwłocznie wymienić). Dzięki zastosowaniu warystorów, czas zadziałania ogranicznika jest krótszy niż 25 ns, a przepięcia są ograniczone do poziomu poniżej 1000 V.

A co w przypadku starej instalacji?

Godnym uwagi jest Ogranicznik SPD-STC, który montuje się bezpośrednio na gniazdku. Odmianą tego ogranicznika są typy zawierające wbudowane dodatkowo gniazda do ochrony instalacji telefonicznej (SPD-ST/N-TEL)

i antenowej (SPD-ST/TV)dodatkowo z gniazdkiem antenowym

SPD-ST/ISDN

Poziom ochrony dla tego typu ogranicznika wynosi 1,5 kV.
Należy podkreślić, że stosownie samego stopnia D (III) w obiekcie nie zapewnia dostatecznej ochrony urządzeń. Stosując prawidłowo trójstopniową kaskadę zabezpieczeń wewnątrz budynku możemy do minimum zredukować ryzyko uszkodzenia kosztownej aparatury. Przepięcia w sieci elektrycznej są przyczyną nie tylko strat bezpośrednich, wynikających z fizycznego uszkodzenia urządzenia, ale także pośrednich, trudnych do oszacowania strat, powstałych w wyniku utraty danych lub np. postoju w procesach produkcyjnych.

Dodatkowo UPS

Listwa przeciwprzepięciowa czy zasilacz UPS?
Niezłym pomysłem jest także zainwestowanie w urządzenia typu UPS czy Eliminatory Chwilowych Przepięć (Transient Voltage Surge Supressors). Komputer podłączony przez takie urządzenia prawie na pewno nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku burzy.

A co z kartami TV?

Możemy dodatkowo zakupić np. ZPP-4645F które jest zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym odbiorników, działającym w pełnym zakresie TV naziemnej. Stosowane jest np. do zabezpieczenia: odbiorników TV, kart TV, USB TV. Urządzenie działa po przekroczeniu 35 V, w paśmie 5-2400 MHz przy tłumienności nie większej niż 0.5 dB. Takie parametry pozwalają także na pracę w sieciach kablowych z kanałem zwrotnym. (koszt ok.12 - 15 PLN)

Czy wymienione powyżej zabezpieczenia uchronią nasz sprzęt?
Czy uchroni to naszą antenę podłączoną do karty WIFI?
100% gwarancji nie można dać - zależy gdzie i w co walnie, oraz jak mocne wystąpi pole magnetyczne.
Jedno jedynie można powiedzieć, że dzięki opisanym powyżej zabezpieczeniom, nasz sprzęt większe ma szanse przeżycia niż tradycyjnie podłączony komputer.

Nie zapominajmy, że pozostawiony sprzęt bez odłączenia od sieci, jest w trybie STAND-BY - cała elektronika działa na czuwaniu