Jednymi z bardziej popularnych urządzeń w dzisiejszych czasach są routery ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - asymetryczna cyfrowa linia abonencka.
Dzięki temu urządzeniu możemy rozdzielić sygnał na parę komputerów przewodowo lub bezprzewodowo. Jest to sprzęt, który spełnia wiele przydatnych funkcji równocześnie.

Urządzenie jest to router z wbudowanym modemem ADSL. Routery DSL oraz ADSL możemy odróżnić w prosty sposób poprzez wtyczkę która dochodzi do urządzenia. Powinna być ona 4 pinowa ([RJ-11]).

Annexy

Najczęściej zadawane pytanie to pytanie między którym Annexem wybrać - A czy B?
Każdy usługodawca przed podpisaniem umowy powinien powiadomić klienta jaki annex posiada. Czy jest to linia cyfrowa czy analogowa. Obecnie największy dostawca internetu (Telekomunikacja Polska) udostępnia swoje łącza w na liniach analogowych. Istnieją jednak operatorzy, którzy udostępniają swoje łącza przez linię cyfrową ISDN, wtedy należdy użyć do podłączenia routera pracującego w annex-ie B.

Mniejsi operatorzy udostępniają swój internet także na liniach TPSA. Jeżeli zachodzi taka sytuacja to oznacza, że jesteśmy podłączeni do analogowej linii czyli annex-u A.

Przystępujemy teraz do podłączenia i konfiguracji routera ADSL:

 1. Podłączamy router ADSL do komputera za pomocą patch corda (rj45), który znajduje się w pudełku wraz z routerem, oraz podłączamy kabel telefoniczny rj-11 do routera i gniazdka telefonicznego.
 2. Otwieramy dowolną przeglądarkę internetową i wpisujemy adres http://192.168.1.1 login/hasło: admin (Adres IP, login i hasło, zapisane jest w instrukcji obsługi)
 3. W tym kroku skonfigurujemy moduł ADSL routera w zależności od dostawcy internetu. Odpowiednie parametry konfigurujemy w oknie poniżej:

 1. Konfiguracja Szybkiego Internetu Neostrady oraz Netii na łączu TPSA.

Encapsulation wybieramy: PPPoE LLC lub PPPoA VC-Mux
Autodetect zmieniamy na Disable i wpisujemy ręcznie: VPI=0, VCI=35
DSL Modulation pozostawiamy na Multimode, jeżeli wystąpią jakieś problemy możemy ustawić G.dmt lub G.lite.
Username nasza nazwa użytkownika format: xcsasds@net24.com.pl
Password nasze hasło do usługi dostępu do internetu

Uwaga: W Username i Password ważne jest rozróżnienie małych liter od dużych!
Zaznaczamy opcję Keep Alive: Redial period 30 seconds, powoduje to utrzymanie połączenia z internetem non-stop.

 1. Konfiguracja Szybkiego Internetu Netii na łączu Netii.

Encapsulation wybieramy: PPPoE LLC
Autodetect zmieniamy na Disable i wpisujemy ręcznie: VPI=8, VCI=35
DSL Modulation pozostawiamy na Multimode, jeśli wystąpią problemy z połączeniem zalecane jest ustawienie G.lite
Username nasza nazwa użytkownika dla Szybkiego Internetu Netii
Password nasze hasło do usługi Szybki Internet Netii

Uwaga: W Username i Password ważne jest rozróżnienie małych liter od dużych!
Zaznaczamy opcję Keep Alive: Redial period 30 seconds, powoduje to utrzymanie połączenia z internetem non-stop.

 1. Konfiguracja Dialnet na łączu Dialog-u.

Encapsulation wybieramy: 1483 Bridged IP LLC
Autodetect zmieniamy na Disable i wpisujemy ręcznie: VPI=1, VCI=32
DSL Modulation pozostawiamy na Multimode, jeśli wystąpią problemy z połączeniem zalecane jest ustawienie G.lite lub G.dmt

Po wybraniu Encapsulation zaznaczamy opcję Use the following IP Address i podajemy Internet IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS, dane te powinniśmy otrzymać od Dialogu.
Zaznaczamy opcję Keep Alive: Redial period 30 seconds, spowoduje to utrzymanie połączenia z internetem non-stop.

 1. Klikamy przycisk u dołu strony Save Settings
 2. Przechodzimy do zakładki Status. Ukaże nam się:

Tutaj możemy sprawdzić status naszego połączenia ADSL. Jeśli zobaczymy napis: Interface: Down oznaczać to będzie brak połączenia z internetem. Jeśli wyświetli się up, a także pojawią sie adresy IP przy pozycjach: ip, subnet, default gateway, dns1, będzie to oznaczać prawidłowe połączenie z internetem. Jeśli brakuje tych informacji można pokusić się o kliknięcie przycisku Connect. Jeśli nadal nie mamy połączenia, sprawdzamy czy mamy podłączony kabel telefoniczny do routera, zmieniamy DSL MODULATION.

W tym momencie powinniśmy mieć zestawione połączenie ADSL.

Network Setup

Interesujący nas blok wygląda tak:

Local IP Address - IP naszego routera, domyślnie 192.168.1.1, nasza brama
Subnet Mask - Maska sieciowa domyślnie 255.255.255.0

DHCP Server:
---> Disable - ustawienie to spowoduje brak przydzielania parametrów: ip, maska, gateway, dns dla komputerów podłączonych do routera - musimy te parametry wpisać ręcznie w ustawieniach TCP/IP na komputerach
---> Enable (zalecane) - mamy następujące opcje:

 • Starting IP Address: Adres ip od którego serwer DHCP będzie przyznawał adresy komputerom podłączonym do naszego routera.
 • Maximum Number of DHCP Users - maksymalna liczba adresów jaką dysponuje serwer DHCP
 • Client Lease Time - czas po którym, informacja na temat ustawień IP jest ponownie wysyłana do komputera podłączonego do routera.
 • Static DNS *: adresy IP serwerów dns.

----> DHCP Relay - jeżeli istnieje w sieci już serwer DHCP to podajemy jego adres IP, co spowoduje przydzielanie adresów IP z serwera DHCP o podanym adresie IP.

Pamiętaj, aby po ustawieniu wszystkiego kliknąć Save settings.

Konfiguracja modułu Wireless

Przechodząc do zakładki Wirelles. Zobaczymy:

Poszczególne opcje oznaczają:
Wireless Network Mode - zalecane ustawienie Mixed, standard transmisji 11Mbps lub 54Mbps, Mixed obsługa obu naraz.
Wireless Network Name (SSID) - rozgłaszana nazwa naszego punktu dostępowego
Wireless Channel - kanał, na którym nadaje nasz router
Wireless SSID Broadcast - czy ma być rozgłaszana nasza nazwa punktu dostępowego ( nie wpływa na połączenie się z punktem dostępowym, aczkolwiek przy ustawieniu na nie, trzeba SSID podać ręcznie przy konfiguracji na laptopie).

Po dokonaniu odpowiednich ustawień klikamy przycisk Save settings

Bezpieczeństwo punktu dostępowego.

Wchodzimy w zakładkę Wireless -> Wireless Security. Ustawiamy Security Mode na np.: WEP - najbardziej kompatybilne ustawienie z różnymi kartami bezprzewodowymi ale najmniej bezpieczne. WEP pozwoli na utrudnienie dostępu osobom nie znającym się na tematyce sieci bezprzewodowych. Wskazane jest ustawienie przynajmniej parametru WEP, jeżeli tego nie zrobisz każdy będzie mógł się łączyć bezprzewodowo z Twoim routerem. Wybieramy WEP, w pole Passphrase wpisujemy nasze hasło np: 1234567890 i klikamy generate. Następnie klikamy Save settings.

Teraz podczas łączenia się bezprzewodowo z naszym routerem zostaniemy zapytani o hasło, wpisujemy 1234567890 i łączymy sie.

Klonowanie MAC adresu

Opcja ta przydatna jest zarówno w sieciach WIFI jak i kablowych ( dotyczy routerów, które nie korzystają modemu )
Niektórzy usługodawcy "lecą w kulki" i żądają opłat za udostępnienie drugiego komputera do internetu.
Co z osobami, które w chwili podłączenia internetu miały tylko komputer stacjonarny - dzisiaj dodatkowo mają np. laptopa, tel. komórkowy z WIFI, PSP lub Xbox 360, Czy za to również mają dodatkowo wnosić opłatę ?

Operatorzy wstyd !!! Dzisiaj nawet DVD Blu-ray posiada wejście LAN - Użytkownik i tak nie włączy wszystkich swych "zabawek"
Skoro nasz router posiada opcję klonowania adresu MAC możemy sami rozdzielić sygnał

Jeżeli MAC adres zarejestrowany u naszego usługodawcy, to jest to adres karty sieciowej komputera nie routera.

Klonowanie adresu MAC to jedna z najprostszych rzeczy
Możemy to zrobić w zakładce Network >> MAC Clone.

* WAN MAC Address - aktualny MAC Adres na porcie WAN. Możemy skorzystać z automatycznego skopiowana adresu bądź wpisać adres ręcznie.
- Restore Factory MAC - przywraca domyślny adres MAC na porcie WAN dla tego urządzenia
* Your PC`s MAC Address - Adres MAC karty, przy pomocy której jesteśmy podłączeni do routera
- Clone MAC address - po wybraniu tej funkcji automatycznie zostanie przekopiowany adres MAC wyświetlający się w ciemnym polu, czyli naszej karty LAN