Windows Vista i Windows 7 posiadają co prawda wbudowany mechanizm do zmiany wielkości partycji, jednak nie zawsze możemy zmienić rozmiar. Czasami na końcu dysku znajdują się pliki blokujące dostęp do edycji.
W poradzie opiszę sposób zmiany rozmiaru partycji Windows 7, Vista, XP (tylko wersje 32-bitowe) bez utraty danych jak i bez konieczności przeinstalowania systemu

Do tego celu należy ściągnąć program AESEUS Partition Manager – darmowy program do zmiany rozmiaru partycji. Program EASEUS Partition jest bezpłatnym narzędziem, który umożliwia zmianę rozmiaru, przemieszczanie partycji dyskowych bez utraty danych. Program umożliwia zarządzanie partycjami, formatowanie, tworzenie….. Niestety wersja dla systemów 64-bitowych jest płatna.

Naszym zadaniem będzie zwiększenie wielkości partycji systemowej. Warto przed jego uruchomieniem przeprowadzić defragmentacje dysku. Program przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników.

Poniżej przedstawię sposób zmiany wielkości partycji systemowej.
Jak widać na rysunku poniżej, dysk komputera składa się z dwóch partycji. Partycja systemowa o wielkości 49999MB i partycja dodatkowa o wielkości 903860,2.

Aby zwiększyć rozmiar partycji systemowej musimy ‘uwolnić’ miejsce. Wiadomo, jak gdzieś dodać to gdzieś zabrać. Na początku zmniejszamy partycję dodatkową.
Klikami prawym przyciskiem myszy na drugą partycje i z menu wybieramy Resize/move

W pole Unallocates Space After podajemy o ile chcemy zmniejszyć rozmiar partycji.
Drugim sposobem do osiągnięcia tego samego efektu jest przesunięcie suwaka w lewą stronę. Jak widać na rysunku poniżej.

zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK.
Widzimy dodatkowe puste miejsce Unallocated – 21621MB (wielkość o jaką zmniejszyliśmy nasz dysk).

Kolejny krok to ‘przesunięcie’ w naszym przypadku dysku E na koniec. Klikamy myszą na dysk E i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przesuwamy partycję na koniec.

pozostało nam zwiększenie rozmiaru partycji systemowej. Klikamy prawym przyciskiem myszy na dysk C i z menu wybieramy Resize/move.

jak widać partycję możemy zwiększyć o 216210,7 MB. Klikamy na strzałkę u góry po lewej stronie przy Partition Size i zwiększamy partycję systemową (można oczywiście dodać 49999,1 + 216210,7 i wynik wpisać w Partition Size)

W naszym przypadku zwiększyliśmy partycję systemową wykorzystując całe wolne miejsce.
Zatwierdzamy zmiany przyciskiem OK.

jak widzimy nasza partycja systemowa została powiększona. Ostatnim krokiem, jaki musimy wykonać to zastosowanie zmian przyciskiem Apply

Zostaniemy poproszeni o ponowne uruchomienie komputera. System przystąpi do zmiany wielkości partycji. Może to potrwać kilka minut. Po ponownym uruchomieniu wielkość naszej partycji uległa zwiększeniu.

Za pomocą programu możemy w podobny sposób zmniejszyć wielość partycji systemowej.
Porada przeznaczona dla użytkowników zaawansowanych. Wszystko wykonujesz na własną odpowiedzialność.