System Windows nie wykrył dysku..

Podczas instalowania Windows Vista lub 7, możemy niekiedy otrzymać komunikat:
"Instalator nie może znaleźć dysku twardego"
Jak temu zapobiec?

1. Skopiuj sterowniki SATA na nośnik typu dyskietka, CD lub USB)

2. kliknij na "Załaduj sterownik" (Load Drivers).

3. kliknij na "Zakończ" (Cancel).

4. Następnie kliknij na Szukaj (Browse).

/>

5. Wybierz Controller Sata. Kliknij OK
UWAGA: Dla tego przykładu, pokazane screeny z plikami *inf, były użyte dla systemu XP

6. Kliknij OK

7. Odzancz pole ukrycia sterowników, które nie są kompatybilne ze sprzętem na tym komputerze (Unhide).

8. Wybierz twój Controller Sata, następnie kliknij przycisk Dalej (Next).

9. Teraz możesz dalej kontynuować instalację systemu.