Czasami Windows 7 nie jest w stanie zidentyfikować sieci pomimo, że jest podłączony ma problem z siecią.
A przecież podłączony komputer ma za zadanie identyfikacje typu sieci i automatycznie ustawia odpowiednie ustawienia zapory dla tego miejsca.

Jak Zapora systemu Windows wpływa na lokalizacje sieciowe.
Lokalizacja Sieć publiczna uniemożliwia uruchomienie niektórych programów i usług , chroniąc komputer połączony z siecią w miejscu publicznym przed nieautoryzowanym dostępem. Po połączeniu z siecią publiczną i włączeniu Zapory systemu Windows niektóre programy lub usługi do prawidłowego działania mogą wymagać umożliwienia komunikacji za pośrednictwem zapory.

Umożliwienie komunikacji programu za pośrednictwem zapory powoduje, że może się on komunikować ze wszystkimi sieciami z taką samą lokalizacją sieciową, co sieć podłączona. Na przykład jeśli dla połączenia w kawiarence wybrana zostanie lokalizacja Sieć publiczna i odblokowany program do obsługi wiadomości błyskawicznych, program ten będzie odblokowany dla wszystkich sieci publicznych, z którymi połączy się użytkownik.Opcja naprawy polega na edycji rejestru lub poprzez dodanie gotowego wpisu, temat jest opisany na SevenForums

1. Przywracanie Niezidentyfikowanej Sieci, domyślnie nieskonfigurowanej

UWAGA: Windows 7 umożliwia ustawienie sieci niezidentyfikowanej jako publicznej lub prywatnej (do pracy), gdyż tak określa się automatycznie.

A) Kliknij na przycisk Pobierz poniżej, aby pobrać plik.
Set_Unidentified_Networks_Default-Not_Configured.reg

B) Przejdź do kroku 4.

2. Ustawianie Niezidentyfikowane Networks Publicznego lokalizacji w sieci

A) Kliknij na przycisk Pobierz poniżej, aby pobrać plik.
Set_Unidentified_Networks_Public.reg

3. Ustawianie Niezidentyfikowane sieci do prywatnych (praca) Lokalizacja sieciowa

A) Kliknij na przycisk Pobierz poniżej, aby pobrać plik.
Set_Unidentified_Networks_Private.

4. Kliknij przycisk Zapisz aby zapisać. Reg na pulpicie.

5. Prawym przyciskiem myszy kliknij pobrany plik. Reg i kliknij przycisk Scal.

6. Kliknij na Uruchom, Tak Tak i OK po pojawieniu się monitu.

7. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, aby zobaczyć zmianę.

UWAGA: Aby otworzyć Centrum sieci i udostępniania z poziomu Panelu sterowania, lub klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę sieci w obszarze powiadomień paska zadań.

8. Po zakończeniu można usunąć pobrany plik. Reg z pulpitu, jeśli chcesz.

 

Opis pochodzi z forum sevenforums.com - sorki za tłumaczenie :-)

 

Ostatnia deska ratunku

Gdyby wszystkie metody zawiodły pozostaje jeden sprawdzony sposób polegający na edycji rejestru.

  1. Zrób kopię rejestru, zapisz ją.
  2. Uruchom rejestr, usuń wszystkie wpisy w [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Tcpip \ Parameters \ Interfaces]. (wszystkie podkatalogi z katalogu "Interfaces")
  3. Zrestartuj komputer i skonfiguruj sieć.