Aby móc udostępnić połączenie sieciowe potrzebne są dwie aktywne karty sieciowe (WLAN, LAN itd.).
Do pierwszej karty sieciowej podpięta zostaje sieć WAN (Internet), a natomiast do drugiej urządzenie, dla którego zamierzamy udostępnić sieć.

Przykładowe okno "Połączenia sieciowe" (Panel sterowania\Sieć i Internet\Połączenia sieciowe):

Szara ikona - karta nieaktywna
Ikona kolorowa z czerwonym krzyżykiem - karta aktywna nie podłączona
Ikona kolorowa bez czerwonego krzyżyka - karta aktywna podłączona

Udostępniamy Internet

Zakładamy (w dużej większości), iż do karty sieciowej RJ45 podpięty zostaje Internet od ISP. Wiec klikalny prawym przyciskiem myszy na połączenie Internetu, które udostępniamy. Wybieramy opcje właściwości w trybie administratora. Po tej czynności ukaże się poniższe okno:

Udostępniając połączenie internetowe Następnie przechodzimy do zakładki Udostępnianie.

Zaznaczamy opcję Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera. Drugą opcja jest dobrowolna. Zatwierdzamy przyciskiem OK.

Przechodzimy do ustawień drugiej karty sieciowej, za pomocą której podłączone są dwa komputery w sieć (LAN). Klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję właściwościowi w trybie administratora. Klikamy myszą na protokół internetowy wersji 4 (TCP/IPv4). Wybieramy opcję właściwości:

Zaznaczamy opcję Użyj następującego adresu IP. Możemy wpisać jakikolwiek adres IP z puli adresów wewnętrznych. Ja z przyzwyczajenia stosuję taką konfigurację. Adresów DNS możemy użyć przypisanych przez ISP lub tak jak w moim przypadku adresów oferowanych przez Google. Po wpisaniu wszystkich wartości zatwierdzamy wszystko przyciskiem OK.

Po wpisaniu wszystkich ustawień przechodzimy do drugiego komputera, któremu udostępniamy Internet. Wybieramy właściwości danego połączania LAN, na które udostępniamy Internet. Wpisujemy następujące ustawienia:

Sprawdzamy poprawność

W uruchom (Win+r) wpisujemy komendę cmd. Po tej czynności pojawi się podobne okno:

Wpisujemy polecenie ping 192.168.0.1 lub 192.168.0.2. w zależności, na z którego komputera pingujemy. Jeśli pojawią się jakieś wyniki oznacza to, że sieć LAN działa.

Wpisujemy polecenie ping 213.180.146.24. Jeśli pojawią się jakieś wyniki oznacza to, iż sieć WAN działa. Podany adres IP, jest adresem kropkowo dziesiętnym.

Wpisujemy polecenie ping onet.pl. Jeśli pojawią się jakieś wyniki oznacza to, iż serwery DNS są poprawnie skonfigurowane.

Jest to najprostsza metoda udostępniania Internetu bez użycia konfiguracji automatycznego przypisywania adresów za pomocą serwera DHCP.