Udostępnianie drukarki

Do udostępnienia drukarki nie będziemy potrzebowali praktycznie niczego prócz połączenia z naszym urządzeniem sieciowym. Aby udostępnić drukarkę należy wejść do Start a następnie wybrać Urządzenia i drukarki. Po wejściu do tego folderu naszym oczom ukażą się nasze wszystkie urządzenia a w tym także drukarki.

Z tego folderu wybieramy naszą drukarkę po czym klikamy na nia prawym klawiszem myszy i wybieramy właściwości drukarki, jeśli nasza drukarka posiada FAX pokaże nam się drugie menu z którego należy kliknąć na drukarkę (bez dopiski FAX). Po czym wybieramy zakładkę Udostępnianie po czym zaznaczmy Udostępniaj tę drukarkę.

Prawa do uzytku drukarki możemy ustawić w zakładce Zabezpieczenia jeśli już wszystko zrobiliśmy klikamy OK, po czym nasza drukarka zostanie udostępniona w naszej sieci LAN.

Korzystanie z udostępnionych drukarek

Jeśli twoja drukarka jest już udostępniona to możesz jej użyć przy innych komputerach, nie ma znaczenia czy to Windows XP czy Windows 7. Aby to zrobić należy wejść w Moj Komputer po czym (w Windows XP kliknąć foldery) z prawego menu wybrać sieć a następnie Komputer z którego udostępnialiśmy drukarki (jeśli masz problemy z zalogowaniem się na swój komputer przez sieć aktywuj hasło na swoim komputerze po czym wszystko powinno działać).

Aby zainstalować drukarkę na naszym komputerze, klikamy na nią dwukrotnie po czym zainstaluje się ona sama. Od tej pory drukarka jest gotowa do użytku.
Operację tą należy powtórzyć dla każdego komputera w którym chcemy używać tej drukarki.