Niektóre osoby posiadają w domu konsolę do gier Playstation 3 z padem USB. Okazuje się, że pad od konsoli można śmiało podłączyć do gniazda USB komputera. Po podłączeniu kontroler instaluje się i... pad jest widoczny, ale nie funkcjonalny lub w ogóle nie działa. Z pomocą przychodzi poniższa porada. Znajdzie się w niej poradnik dla posiadaczy pada USB na platformę Windows Vista i Windows 7, zarówno 32-bitową jak i 64-bitową.

Pierwszą niezbędną czynnością jest pobranie specjalnych sterowników dla systemu 32 bit-owego lub dla systemu 64 bit-owego.

Po pobraniu rozpakuj archiwum np. programem WinRAR i uruchom instalator. Domyślnie sterowniki wraz z oprogramowaniem wypakują się do folderu C:\Program Files\MotioninJoy\ds3..

Jeśli posiadasz system 32-bitowy (x86) możesz pominąć ten krok, ale użytkownicy systemów 64-bitowych (x64) muszą wyłączyć Sprawdzanie Sterowników Podpisanych Cyfrowo.

W tym celu należy otworzyć Wiersz poleceń w trybie . Uruchomienie dowolnego programu w trybie Administratora można skrócić stosując specjalną kombinację klawiszy. Więc, aby uruchomić plik cmd.exe w ten sposób, należy otworzyć menu Start (klawisz Windows ) i w pasku wyszukiwania wpisać cmd.exe

a następnie wcisnąć kombinację + + .. Wiersz poleceń uruchomi się w trybie Administratora. W oknie trzeba wpisać następujące komendy i uaktywnić je klawiszem Enter po każdej z nich:

bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON

Info: Aby z powrotem włączyć te funkcje należy w Wierszu poleceń wpisać i uruchomić komendy:

bcdedit.exe -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF

Teraz podłącz kontroler do gniazda USB w komputerze. System Windows rozpocznie instalowanie własnego podstawowego sterownika dla tego urządzenia.

Możesz zobaczyć pada w Menedżerze urządzeń i w Panelu sterowania, ale niestety urządzenie jeszcze nie funkcjonuje.

Nie jestem pewien, czy rzeczywiście Sony zrobił to celowo, ale w każdym razie .. wszystko wygląda normalnie a sprzęt po prostu nie działa.

W menu Start w pasku wyszukiwania wpisz Instal USB Driver.exe i wciśnij opisaną wyżej kombinację klawiszy, aby uruchomić program jako Administrator.

Następnie pokaże się okno Notatnika ze statusem instalacji. Jeśli w ostatniej linii widnieje napis: "SUCCESS: installed package C:\Program Files\MotioninJoy\ds3\drivers\MijUfilt.inf." oznacza to że sterowniki zainstalowały sie poprawnie. (Zapamiętaj. Jeśli chcesz używać pada w innym gnieździe USB musisz powtórzyć ten krok.)


Pierwszą czynnością w tym kroku jest naciśnięcie przycisku aby wybudzić kontroler (musisz robić to za każdym razem gdy wyłączasz komputer lub odłączasz kabel USB) potem otwórz Panel sterowania>Urządzenia i drukarki>Kontrolery gier i wybierz Właściwości urządzenia MotioninJoy USB Game Controller. W oknie Właściwości możesz sprawdzić działanie przycisków kontrolera. Jedynie gałki analogowe jeszcze nie współpracują.

Przejdź do Start>Wszystkie programy>MotioninJoy i uruchom program DS3 Tool w którym możesz wybrać jeden z czterech profili i funkcję wibracji:

Digital Gamepad(Dpad,without joystick): Kontroler cyfrowy, manipulator pracuje w osi X/Y. Jest zbliżony do kontrolera Playstation 1, dobrze pracuje w grach piłki nożnej.

Analog Gamepad1(POV,Joysticks): Manipulator jest ustawiony na przełącznik POV/hat, 2 analogowe gałki są ustawione na osie X, Y, Z oraz RZ. Jest to kontroler jak w Playstation 2 i obecnie najczęściej używany.

Analog Gamepad2(POV,Joysticks,Analog Triggers): Manipulator jest ustawiony na przełącznik POV/hat, 2 analogowe gałki są ustawione na osie X, Y, Z i RZ, L2 i R2 są również na osi. Działa dobrze dla gier wyścigowych i jest podobny do kontrolera konsoli Xbox 360.

Analog Gamepad3(POV,Joysticks,Analog Triggers,Motion sensor): Jest to podobne do Gamepad2 z dodatkową mocą czujników ruchu . W tej chwili nie jest to bardzo praktyczne.

Vibration on: Włączenie wibracji
Enable: Zastosowanie powyższych ustawień.

Jeśli chcesz używać tylko USB, powinieneś być w stanie od teraz normalnie operować kontrolerem.